Thai   English
พุทธวจน: วีดีโอสนทนาธรรมค่ำวันเสาร์-พุทธวจนบรรยายนอกสถานที่
พุทธวจน: วีดีโอพุทธวจนสนทนาช่วงก่อนฉัน-หลังฉัน
เลือกวันที่เพื่อรับชมสนทนาธรรมค่ำวันเสาร์

เลือกวันที่เพื่อรับชมพุทธวจนนอกสถานที่

**ดูรายการตามวันได้ที่ watnapp.com

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้